Het juridisch werkgeverschap uitbesteden in de praktijk

Hoe gaan we binnen AB Werkt E-Flex op een praktische manier om met het juridisch werkgeverschap dat u aan ons heeft overgedragen? Een kleine blik achter de schermen van het toegankelijke systeem voor zowel de werkgever alsook voor de medewerker. 

Binnen bepaalde kaders is het mogelijk om maatwerkoplossingen door te voeren. Per medewerker leggen we de afspraken vast in een uitzend-overeenkomst. Vervolgens kunt u aan de slag. U krijgt een persoonlijke inlogcode waarmee u toegang heeft tot uw eigen, afgeschermde deel op de website van AB Werkt E-Flex. Dit is uw ‘cockpit’, van waaruit u toegang heeft tot alle informatie.

Stap voor stap: de werkwijze van AB Werkt E-Flex

Nieuwe medewerkers aanmelden

Na het inloggen kunt u uw medewerkers aanmelden en de gegevens voor een nieuwe uitzendovereenkomst invoeren. Op basis van deze gegevens maakt AB Werkt E-Flex deze overeenkomst aan. Deze kunt u vervolgens downloaden, printen en laten ondertekenen door uw medewerker.

Salarisverwerking

Na aanmelding van de medewerker zet AB Werkt E-Flex wekelijks de declaraties klaar voor de mensen die op dat moment bij u werkzaam zijn. U voert wekelijks per medewerker de gewerkte uren in op deze declaraties. Vervolgens keurt u ze goed en staan ze direct klaar voor verwerking bij ons. Na verwerking kunt u de salarisspecificatie downloaden, printen en aan uw medewerkers overhandigen. Als u dat wilt, kunnen wij hen ook een eigen inlogcode verstrekken. Uw medewerker kan dan zijn eigen gegevens inzien en de salarisspecificaties raadplegen. AB Werkt E-Flex zorgt voor de betaling en verdere afhandeling van de salarisadministratie.

Bepalen van loon en andere arbeidsvoorwaarden

AB Werkt E-Flex hanteert altijd een bruto loonafspraak met haar medewerkers. Als u netto loonafspraken heeft gemaakt, kunnen we met een pro forma berekening het door u afgesproken netto loon ‘vertalen' naar een bruto uurloon. Op de uitzend-overeenkomst worden bruto uurloonafspraken vastgelegd. Deze afspraken zijn exclusief vakantiereserveringen; reservering hiervoor is conform cao-ABU. Aanvullend leiden we de beloningsvoorwaarden uit uw bedrijfsspecifieke cao af en passen deze toe.

E-Flex portal login