Fusie AB Werkt Zuid-Nederland en AB Brabant

AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland willen voor 1 juli 2017 fuseren. De nieuwe organisatie kan door haar schaalgrootte en aaneengesloten werkgebied nog beter inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor agrarische en aanverwante sectoren. Voor de fusie ondertekenden beide coöperaties op 19 december 2016 een intentieverklaring.

AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland zijn beide gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en payrollen in agrarische en aanverwante sectoren. De organisaties zijn actief in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Met de fusie ontstaat een nieuwe coöperatie met 4.800 leden en ruim 100 miljoen omzet die goed staat opgesteld om leden en klanten blijvend te voorzien van vakbekwaam, gemotiveerd en flexibel personeel.

Inspelen op veranderende markt
De markt voor agrarische en aanverwante sectoren verandert snel. Het aantal bedrijven neemt af en degenen die overblijven specialiseren steeds meer. 'De nieuwe coöperatie kan beter inspelen op deze veranderingen dankzij de gebundelde kennis en expertise', zeggen Eric Hubers, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van AB Werkt Zuid-Nederland en Wil Meulenbroeks, voorzitter van de RvC van AB Brabant. 'Daarnaast biedt de fusie synergievoordelen door een aaneengesloten werkgebied en de schaalgrootte. Dit zal leiden tot een sterkere concurrentiepositie ten opzichte van andere uitzendorganisaties in Zuid-Nederland. Ook kan de nieuwe coöperatie de kostprijs beter beheersen waardoor we tegen een zo laag mogelijk tarief diensten en producten kunnen aanbieden. Tegelijkertijd kunnen we de specialistische arbeid voor alle agrarische sectoren in stand houden.’

Stuurgroep en intentieverklaring
Voor de totstandkoming van de fusie is een stuurgroep samengesteld. Hierin zitten drie leden van de RvC van beide organisaties. Met het tekenen van de intentieverklaring op 19 december wordt gekeken naar de opzet en werkwijze van de nieuwe organisatie. Bij een positief beeld wordt een fusievoorstel voorbereid voor een nieuwe coöperatie. Het streven is om dit fusievoorstel vóór 1 juli 2017 voor te leggen aan de afzonderlijke ledenraden van het huidige AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland. 

Meer informatie over beide organisaties staat op www.abbrabant.nl  en www.ab-werkt.nl.

E-Flex portal login