SNF-certificering: wat zijn de regels?

U organiseert zelf de huisvesting voor uw medewerkers en AB Werkt verzorgt de inhoudingen voor u. Als lid van de ABU is AB Werkt verplicht te voldoen aan de eisen van de SNF – Stichting Normering Flexwonen. Door de aangescherpte wetgeving mag AB Werkt geen huisvestingskosten meer inhouden als de huisvesting waarin de medewerkers wonen niet op orde is.


Deze aanpassing staat niet op zich. Er is al langere tijd een maatschappelijke discussie dat buitenlandse medewerkers in goede omstandigheden moeten kunnen wonen en werken. De druk vanuit gemeenten en afzetkanalen zoals de veiling wordt steeds groter en naar verwachting wordt ook de Grasp-module van Global Gap hier in de toekomst op aangepast. Met het SNF-keurmerk voldoet u aan de eisen die er ongetwijfeld gaan komen.

Onderstaand staat stapsgewijs omschreven hoe u de SNF certificering behaalt.

1. Bekijk of uw huisvesting aan de norm voldoet.
De norm met de eisen waaraan uw huisvesting moet voldoen vindt u hier. Pas de punten aan waar u eventueel nog niet aan voldoet.

2. Meld u aan bij SNF via het aanmeldingsformulier.
De kosten voor aanmelding zijn eenmalig € 150,-. Daarnaast betaalt u een jaarlijkse bijdrage (1-5 locaties) van € 310,-.

3. Selecteer een controlerende instelling en maak een afspraak voor inspectie.
Er zijn vier controlerende instellingen:
- VRO Certification BV: www.vro.nl
- SKW Certificatie BV: www.skw-certificatie.nl
- CROP Certificering: www.cropcertificering.nl
- Qualitatis Inspectie BV: www.q-inspectie.nl

Binnen zes weken na de inspectie stuurt de controlerende instelling het rapport naar SNF, die beoordeelt of uw bedrijf aan de norm voldoet. Is uw huisvesting in orde, dan ontvangt u daar een certificaat van.

4. Stuur AB Werkt een kopie van uw SNF-certificaat

Klik hier voor aanvullende informatie over de te doorlopen stappen.

E-Flex portal login